Obchodní podmínky

H-T Forest Technology s.r.o.

Jičínská 226/17

130 00 Praha 3

IČ: 28606493

DIČ: CZ28606493

spisová značka C 242928 vedená u Městského soudu v Praze

 

Objednávka palivového dřeva

K objednání zákazník vybere druh palivového dřeva a objedná jej telefonicky na čísle +420 736 429 360 nebo osobně nebo e-mailem. Objednávka dále slouží k rezervaci palivového dřeva a organizaci dopravy na místo určení. Objednávka je oboustranně závazná po potvrzení ze strany dodavatele.

Podmínky dodání palivového dřeva

Dodáním palivového dřeva se rozumí pouze sklopení z auta. Cena dopravy obsahuje naložení na odvozním místě, ujeté km a složení sklopením před domem na udané adrese. Jezdíme pouze po zpevněných komunikacích – ne po polních a travnatých cestách, kde hrozí zapadnutí.

Pokud nebude místo dostupné po zpevněné trase nebo nebude-li na místě zajištěn dostatečný prostor pro složení, má dodavatel právo na náhradu přiměřených nákladů za dopravu a manipulaci.

Zákazník si dodávku zkontroluje vždy při převzetí. Pokud je zjištěn nesoulad mezi deklarovaným množstvím či kvalitou dodávky palivového dřeva, je zákazník povinen tyto závady ihned nahlásit řidiči a spolu s ním vyhotovit záznam o reklamaci a pořídit fotografie závad. Na základě vyhotovené dokumentace bude reklamace řešena.

Zaplacením dodávky zákazník souhlasí s převzetím zboží, stvrzuje dodávku objednaného zboží a jeho kvalitu.
Na pozdější reklamace nelze brát zřetel a budou zamítnuty. Skryté vady je povinen odběratel ohlásit nejpozději druhý den po dodávce.

Platba

  • osobně při dodávce zboží, a to vždy před složením dřeva
  • převodem na účet před dodávkou

Prodejní jednotky

Palivové dřevo

  • Prostorový metr rovnaný (prm) – v délce 1 metr

Palivové dřevo v délce 1 m se většinou měří nebo uvádí v prostorových metrech (prm), což je dřevo naskládané do krychle 1x1x1 m (délka x šířka x výška).

  • Prostorový metr sypaný (prms) – štípaná polínka různých délek v prms

Štípaná polínka různých délek je dřevo neurovnané volně nasypané do krychle 1x1x1 m (délka x šířka x výška).

Odkory

  • Prostorový metr rovnaný (prm) – v délce 2,5 m nebo 4 m nebo delší

Odkory v délce 2,5 m se většinou měří nebo uvádí v prostorových metrech (prm), což je dřevo naskládané do kruhu (průměr) cca 1 m a  délka 2,5 m nebo 4 m nebo delší.

Pytlované odřezky

  • Prostorový metr sypaný (prms) – odřezky různých délek v prms

Odřezky různých délek nasypané do rašlového pytle o rozměrech 0,57 x 1,04 m (šířka x výška).

Další informace o produktu (palivovém dříví)

Metrové dřevo (prm) Měření u takto uloženého dřeva může mít drobné odchylky, protože záleží na pečlivosti skládání dřeva. Při ručním řezání metrového dřeva může vzniknout určitá tolerance délky, což je zhruba 5 cm. Při skládání dřeva a následném měření by neměl být rozdíl větší než 8 %, záleží na pečlivosti skládání. Nelze provést následné kontrolní měření při změně délky (nařezání na kratší polínka), protože vzniká narovnání křivostí a lepší zapadnutí drobného dřeva. Automaticky při pořezání a uložení bude jiný obsah, než byl dodán.

Štípaná polínka různých délek (prms) Náhodné sypání palivového dřeva je spravedlivé a především levné, takže není nutno do cen dřeva připočítávat nákladnou a časově náročnou lidskou práci při skládání dřeva. Štípaná polínka jsou různé délky, přibližně 25, 33, 50 cm. Štípané délky řežeme dle přání zákazníka a dodáváme v kontejnerech o různých objemech. Při štípání vznikají kratší polena z důvodu krácení různých délek kmenů stromů, proto poslední polínka můžou být kratší. 1 prms může obsahovat až 10 % těchto kratších kousků. Štěpná hrana je různých velikostí podle průměrů klád, ze kterých je štípaná. Při výrobě z hodně drobné kulatiny se dřevo neštípe, aby nevznikaly moc drobné kousky. Nelze ovlivnit, aby byla všechna polínka stejná. V 1 prms může být dřevo silnější i drobné. Také při štípání vznikají drobné třísky, zlomky, odloupnutá kůra (štěpka). V 1 sprm může být asi 40 litrů (4 kýble) této štěpky, která je zapadaná v mezerách a není na úkor obsahu polínek. Při přepravě sypaného dřeva dochází vlivem vibrací k drobnému setřesu dřeva. Při odběru štípaných sypaných polínek nelze následně reklamovat množství, pokud se polínka uloží.

Je také důležité si uvědomit, že dřevo je přírodní materiál, a proto může obsahovat různé vady – křivost, suky, praskliny, zabarvení, napadení dřevokazným hmyzem, může být znečištěno z důvodu přiblížení dřeva z lesa. Také může obsahovat hnilobu, což se vyskytuje většinou u měkkého dřeva. Kulatina k výrobě palivového dřeva je vždy horší než pro pilařskou výrobu řeziva.

Řezivo (zakázková výroba)

Řezivo zákazník poptává telefonicky na čísle +420 736 429 360 nebo osobně nebo e-mailem.

Na základě poptávaného množství a specifikaci zakázky vyhotovíme cenovou nabídku s informací o termínu dodání, dodacími a platebními podmínkami. Po potvrzení cenové nabídky odběratelem vzniká objednávka a následně zadáme zakázku do výroby. 

Výrobek je vyroben dle přání a potřeb zákazníka, vylučuje se zde právo odstoupit od smlouvy ve 14-denní lhůtě.

Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách a volně přístupných nástěnkách u prodávajícího. Objednáním kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek
V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.